Typy hasiacich pristrojov a charakteristiky

Požiare, ktoré vznikajú v uzavretých miestnostiach s malou kubatúrou, zvyčajne zhasnú, pričom sa zachovajú vodné pary.Para sa kombinuje v interiéroch, kde objem je okolo 500 m3. Z tohto dôvodu by mali žiť stiesnené miesta.Para ako hasivo „hasenie parou“ na otvorenom priestranstve nie je možné ho použiť z dôvodu jeho veľmi nízkej špecifickej hmotnosti, ktorá sa posunie k neudržiavaniu vhodnej hasiacej koncentrácie.

Aj pri úspechu malých, ale netesných miestností nie je použitie hasiacej pary príliš dobré a funkčné.

https://m-ze24.eu/sk/MaxiSize - Inovatívny vzorec na zväè¹enie penisu!

Najbežnejšie miestnosti, v ktorých sa para používa na ochranu a predchádzanie požiarom, sú: sušičky horľavých materiálov a dreva, čerpanie ropných produktov, vulkanizačné kotly, rektifikačné kolóny a lode.Tento hasiaci postup sa používa na hasenie požiaru tuhých látok, ktoré sa nedajú uhasiť v dôsledku vzťahu s vodou.

Vodná para môže byť zriedka nasmerovaná na hasenie požiarov kvapalín, ktorých teplota je tu a tam 60 ° C. Hasenie alebo ochrana miesta požiaru parou bude omnoho ekonomickejšie, čím bude vyššia teplota vznietenia kvapaliny.

Použitie pary spôsobuje riedenie horľavých plynov v spaľovacom priestore. Dochádza tiež k zníženiu koncentrácie kyslíka na takú hodnotu, pri ktorej je ďalšie spaľovanie zlé. V zmesi pár a alkoholov s veľkosťou spaľovacej zóny a nebezpečenstva požiaru 35% koncentrácia vodnej pary inhibuje proces horenia a nedostatok ďalšieho spaľovania.

Hasiaci proces je určite najúčinnejší pri použití nasýtenej pary, ktorá sa privádza pod tlakom 6 až 8 atmosfér.