Elektricky naboj bunky

Úloha elektrostatického uzemnenia sa počíta so znížením rizika výbuchu horľavých látok v dôsledku vzplanutia elektrostatickej iskry. Najčastejšie sa používa pri preprave a spracovaní horľavých plynov, práškov a tekutín.

https://neoproduct.eu Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs Efektívny spôsob, ako schudnúť a oslobodiť sa od nadmernej hmotnosti

Elektrostatické uzemnenie, ktoré používa rôzne formy. Najľahšie a niekoľko komplikovaných modelov sú tvorené z uzemňovacej svorky aj z drôtu. Výkonnejšie a technologicky vyspelejšie sú vybavené ochranou štýlu uzemnenia, ktorá umožňuje dávkovanie alebo prepravu produktu, keď je uzemnenie skutočne pripojené.

Elektrostatické uzemnenie sa zvyčajne používa pri nakladaní alebo vykladaní železničných a cestných cisterien, nádrží, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných inštalácií.

Plnenie alebo vyprázdňovanie nádrží s rôznym obsahom (napr. Nádrží s práškami, granulami, tekutinami môže spôsobiť nebezpečné elektrostatické náboje. Zdroj ich vzniku určite existuje výnimočne miešanie, čerpanie alebo rozprašovanie horľavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo rozdaním jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude obmedzené elektrostatickými vlastnosťami povrchov, ktoré sa navzájom dotýkajú. Pri zisku a rýchlej spojitosti s uzemnením alebo nenabitou záťažou môže vzniknúť krátkodobý impulz, ktorý bude čitateľný z hľadiska iskry.Nedostatočná starostlivosť o iskrivý výboj môže zapáliť zmes plynov a vzduchu, čo naznačuje výbuch alebo veľkú explóziu. Elektrostatické uzemnenie eliminuje riziko výbuchu v dôsledku kontrolovaného vybíjania elektrostatických nábojov.