Para z e cigarety

Para je široko používané hasiace činidlo. Hodí sa iba do uzavretých miestností s nízkou kubatúrou. Použitie pary na hasenie ľahkých povrchov neprináša očakávané výsledky. Para má zlú zdravú hmotnosť, navyše nedosahuje

Lekarske preklady ako zacat

Ich domovy sa stávajú technologicky vyspelejšie. Už dnes je dôvodom ovládanie rôznych funkcií pomocou aplikácie v telefóne. Podobne sa situácia počíta aj v kanceláriách. Pri stavbe novej budovy alebo renovácii starej

Medicina 3 roky polozky

Dnešná veľmi dynamicky prezentovaná medicína, ktorá už odpovedala na jednu otázku, ktorú položil prírodný svet, bola kedysi iba intuitívnymi akciami, ktoré pozostávali z ľudového presvedčenia a pohárov. Výroba buničiny z pavučiny,

Kufre s kolieskami z veka

Najmä pri cestovaní sa oceňujú veci, ako je kufor na kolieskach. Nemusíte ho nosiť, preto na prepravu z jednej oblasti do druhej potrebujete oveľa menšiu fyzickú silu. Ak hosť nie je